Skavjern

http://omeka.deichman.no/files/import/G2002124.jpg

Metadata

Tittel

Skavjern

Beskrivelse

Eggen er avrundet

Dato

Identifikator

G2002124

Gårdsnavn

Gårds/bruksnr.

101/1

Sted

Bydel

Registreringsdato

2002-12-18