Sinsenveien 76

http://omeka.deichman.no/files/import/G2008118.jpg

Metadata

Tittel

Sinsenveien 76

Beskrivelse

Sinsenveien 76. Utlånt av Byantikvaren i Oslo

Identifikator

G2008118

Sted

Bydel

Publikasjon

Årbok 2008 side 42

Registreringsdato

2006-12-01