Nesering

Metadata

Tittel

Nesering

Beskrivelse

Ble brukt på urolige storfe som skulle flyttes og som ikke hadde innsatt permanent nesering

Dato (årstall)

BildeID

G2002189

Gårdsnavn

Gårds/bruksnr.

101/1

Sted

Bydel

Registreringsdato

2002-12-18