Nedre Haugen gård

http://omeka.deichman.no/files/import/G2008103.jpg

Metadata

Tittel

Nedre Haugen gård

Beskrivelse

Nedre Haugen gård med Maria Dehlis Minde sett fra Stjerneblokkene. Foto utlånt fra Jorun Hansen

Identifikator

G2008103

Gårds/bruksnr.

104/4

Sted

Bydel

Publikasjon

Årbok 2008 side 31

Registreringsdato

2006-12-01