Låven på Økernly gård

Metadata

Tittel

Låven på Økernly gård

Tema

Dato (årstall)

BildeID

G2000048

Fotograf

Gårdsnavn

Gårds/bruksnr.

123/17
123/929

Sted

Bydel

Fargeinfo

farger

Publikasjon

Foto og tekst s. 83 i boka "Kulturminneguide. Vandringer i bydel Bjerke".

Giver

Jensen, Egil

Informant

Jensen, Egil
Groruddalen historielag

Registreringsdato

2000-10-17