Låven på Borrebekk, Økernveien 247, brenner 25. juni 1952

http://omeka.deichman.no/files/import/G2006009.jpg

Metadata

Tittel

Låven på Borrebekk, Økernveien 247, brenner 25. juni 1952

Tema

Beskrivelse

Låvebygningen inneholdt stall og grisehus samt lager for avfallspapir. Låven var av tre og dekket et areal på ca. 300 m2. Da brannvesenet kom sto låven i flammer og våningshus og et lite uthus var sterkt truet. Slokkingsarbeidet ble i første rekke konsentrert om å hindre de øvrige bygningene fra å bli antent. Låvebygningen ble totalskadd. Brannen skyldes en 5 år gammel gutts lek med fyrstikker

Dato

Identifikator

G2006009

Fotograf

Gårdsnavn

Gårds/bruksnr.

123/3
123/566

Sted

Bydel

Informant

Aftenposten

Registreringsdato

2006-03-27