Ljåblad

http://omeka.deichman.no/files/import/G2002168.jpg

Metadata

Tittel

Ljåblad

Beskrivelse

I eldre tid bruktes ikke slipestein. Ljåen ble glødet i smia, og så ble eggen hamret ut med pennen på en hammer En slik ljå kaltes en tynsleljå. Den var visstnok ikke stålsatt, og eggen ble hardere ved denne bankingen i smia. Det fortelles at disse ljåene ble lynende kvasse, men de holdt ikke ut så lenge som de moderne stålsatte ljåer. Det var gjerne en mann som hadde arbeidet med å tynne ljåer, og en burde helst ha så stort forråd at det varte hele uken. Slipning av ljåer nevnes på slutten av 1700 tallet,men på de fleste steder fortsatte folk å bruke tynslejåer til langt ut på 1800-tallet. I enkelte bygder vet folk å fortelle navnet på den smeden som var den første som laget slipeljåer i bygda. De vet også at tynsleljåene ble tynnet ut med en hammer, og at slipeljåen blir slipt på en roterende slipestein. (Vår gamle bondekultur,bind 1 side 218 ff.)

Dato

Identifikator

G2002168

Gårdsnavn

Gårds/bruksnr.

101/1

Sted

Bydel

Registreringsdato

2002-12-18