Linderud gård

http://omeka.deichman.no/files/import/G1977001.jpg

Metadata

Tittel

Linderud gård

Tema

Beskrivelse

Foto etter en akvarell av S. O. Wolff fra 1825. Grunnleggeren av Linderudgodset, Mogens Lauritzøn (1646-1726), overtok gården i 1679. Siste eneeier var Chr. P. Mathiesen. Siden 1954 har gården vært eid av en stiftelse.

Dato

Identifikator

G1977001

Gårdsnavn

Gårds/bruksnr.

88/1

Sted

Bydel

Fargeinfo

svart/hvitt

Giver

Riksantikvaren

Informant

Riksantikvaren

Registreringsdato

1996-03-07