Klassebilde fra Høybråten

Metadata

Tittel

Klassebilde fra Høybråten

Beskrivelse

Bilde av en klasse der mange av elevene er fra Høybråten. Det er mest sannsynlig at bildet er tatt på Furuset skole. Første byggetrinn av Høybråten skole ble først tatt i bruk i 1922, og inntil da gikk høybråtenbarna på Furuset. Giverens mor, "Tutta"(Ingeborg Grete) født Martinsen står i midten i første rekke. Nr. 4 fra venstre i bakerste rekke er Bernt Berntsen, Stovner.

Dato (årstall)

BildeID

G2012047

Fotograf

Sted

Bydel

Registreringsdato

2006-12-01