Høytidelighet i Rokokkosalen, Grand Hotel

http://omeka.deichman.no/files/import/G2008192.jpg

Metadata

Tittel

Høytidelighet i Rokokkosalen, Grand Hotel

Beskrivelse

Emilie Amundsen ble tildelt medaljen for lang og tro tjeneste.

Dato

Identifikator

G2008192

Publikasjon

Årbok 2008, side 109

Giver

Thoresen, Jane

Registreringsdato

2006-12-01