Høybråten kirke

http://omeka.deichman.no/files/import/G2001058.jpg

Metadata

Tittel

Høybråten kirke

Tema

Beskrivelse

Postkort. Fotografi av Høybråten kirke, Høybråtenv. 37, sognekirke for Høybråten menighet. Innviet i 1932 som gravkapell i pusset tegl etter tegninger av arkitekt Georg Greve. Høybråten menighet ble opprettet i 1966. Allerede rundt år 1900 var det snakk om kirke i Furuset/ Høybråtenområdet. Bestemmelsesstedet ble til slutt Grorud, og Grorud kirke ble bygget. Det ble tatt hensyn til arbeiderne på ullvarefabrikken og i steinbruddene på Grorud ikke hadde hest og trille. Det hadde bøndene på Furuset og Høybråten. Derfor kunne de komme lettere til kirke selv om avstanden var stor. Postkortet har ikke blitt sendt. På baksiden står det: "Høybråten kapel, en av Oslos mindre kirker"

Dato

Identifikator

G2001058

Bydel

Fargeinfo

svart/hvitt

Publikasjon

Årbok for Groruddalen Historielag 2002, s. 46. Artikkel om postkort fra Høybråten s. 45-49. Artikkel i Årbok for Groruddalen Historielag 1987, s. 85 om Høybråten kirke

Giver

Ragner, Arve

Informant

Tangerud, Jan Arne

Registreringsdato

2002-12-18