Grensestein av grorudgranitt ved Lindern

http://omeka.deichman.no/files/import/G2001114.jpg

Metadata

Tittel

Grensestein av grorudgranitt ved Lindern

Beskrivelse

Ved krysset mellom Kirkeveien og Geitmyrsveien står fortsatt grensestein nr. 70. Den ble i sin tid satt opp der for å markere grensen av 1878 mellom Kristiania og Aker. Det var i alt 81 slike steiner på grensen fra Kongshavn til Frognerkilen. Alle bar nummer og bokstavene A for Aker og K for Kristiania under en stilisert kongekrone. I 1999 viste en registrering at om lag 30 av disse grensesteinene fortsatt sto på sine opprinnelige plasser.I branntomten etter Øvre Rommen gård ble det i 1998 funnet en ødelagt grensestein (nr. 50). Dette gir grunnlag for å anta at i det minste noen av grensesteinene er tilvirket ved steinbrudd i Bånkall-/Grorudområdet.

Dato

Identifikator

G2001114

Fargeinfo

farger

Giver

Syversen, Bjørn H.

Informant

Syversen, Bjørn H.

Registreringsdato

2002-12-18