Fra bakgården til Kløften Landhandleri

Metadata

Tittel

Fra bakgården til Kløften Landhandleri

Beskrivelse

Ca. 1918. Karl og Mathilde Nilsen med to av barna, Borghild og Ivar, og familiens St. Bernhardshund. Til høyre over midten av bildet skimtes våningshuset på Søndre Lindeberg.

Dato (årstall)

BildeID

G1993136

Gårds/bruksnr.

113/3

Sted

Bydel

Fargeinfo

svart/hvitt

Publikasjon

Årbok for Groruddalen historielag 1993, s. 23. Artikkel om Kløften s. 21-29.

Giver

Nilsen, Ivar

Informant

Syversen, Bjørn H.
Groruddalen historielag

Registreringsdato

1996-03-07