Flyfoto av Nedre Fossum Gård

Metadata

Tittel

Flyfoto av Nedre Fossum Gård

Beskrivelse

Skråluftfoto i nordlig retning. Nedre Fossum midt i bildet. Helt i høyre billedkant sees et av husene i Fossumkroken. Lillomarka i bakgrunnen.

Dato (årstall)

BildeID

G2008186

Gårdsnavn

Gårds/bruksnr.

101/1

Sted

Bydel

Publikasjon

Årbok 1989-90

Registreringsdato

2006-12-01