Familiedagene på Bånkall

http://omeka.deichman.no/files/import/G2006072.jpg

Metadata

Tittel

Familiedagene på Bånkall

Beskrivelse

I tilknytning til friluftsgudstjenesten i inntunet på Bånkall søndag 18. juni 2006 ble Leona Førrisdahl døpt av kapellan Trygve Sæthre Stabrun. Dette er, så vidt vites, første gang en dåpshandling er gjennomført på gården. For den spesielle anledningen var en gammel støpejernsgryte fra Nedre Fossum gård tatt i bruk som døpefont. Gryta var utlånt fra Torbjørn Fossums lokalhistoriske samling.

Dato

Identifikator

G2006072

Sted

Bydel

Publikasjon

Årbok 2006

Giver

Syversen, Bjørn H.

Registreringsdato

2006-12-01