Ekstysk bygning på Oslo universitetssykehus, Aker

Metadata

Tittel

Ekstysk bygning på Oslo universitetssykehus, Aker

Beskrivelse

De spesialoppførte bygningene for Sinzen Kriegslazarett savner, som deler av et helhetlig krigslasarett, sitt motstykke her i landet. De vurderes derfor å være av nasjonal verdi. Bildet viser den mest autentiske av de tyskoppførte bygningene ved Aker sykehus. Både eksteriør og interiør antas å være omtrent slik de var i 1945. Utvendig er både vinduer og dører stort sett de opprinnelige, og særlig i ganger og trappehus er bygningselementer som dører, rekkverk og gulvbelegg bevart. Bygningen, som er oppført i 1944, ligger flott til i sørvestskråningen like ovenfor Trondheimsveien. Den er foreslått fredet.

Dato (årstall)

BildeID

G2012103

Gårds/bruksnr.

83/7

Sted

Bydel

Giver

Syversen, Bjørn H.

Informant

Syversen, Bjørn H.

Registreringsdato

2006-12-01