Bygninger på Tveten gård

http://omeka.deichman.no/files/import/G2008027.jpg

Metadata

Tittel

Bygninger på Tveten gård

Tema

Beskrivelse

Gammelt bilde av stabburet med vognskjulet og litt av rulleboden.

Identifikator

G2008027

Gårds/bruksnr.

140/1

Sted

Bydel

Publikasjon

Årbok 2007, side 31

Giver

Familien Stenersen

Registreringsdato

2006-12-01