Artikkel fra det svenske tidsskriftet Røster i Radio

Metadata

Tittel

Artikkel fra det svenske tidsskriftet Røster i Radio

Tema

Beskrivelse

Artikkelen i Røster i Radio inneholder flere bilder og en teknisk skisse. Øverst til venstre vises et bilde av radiostasjonen tatt på avstand. Vi ser en vei (den gamle Tvetenveien?), tre høye antennemaster og noen bygninger. De øvrige bildene viser bilene og ulike tekniske detaljer. Foto: Kungl. Biblioteket, St.hlm./

Dato (årstall)

BildeID

G2004091

Bydel

Publikasjon

Årbok 2004 side 17

Giver

Syversen, Bjørn H.

Informant

Syversen, Bjørn H.

Registreringsdato

2002-12-18