Anlegg av Øvre Disen-banen

Metadata

Tittel

Anlegg av Øvre Disen-banen

Beskrivelse

Det graves mot nåværende Selvbyggervei for å få "Sletta" vannrett. I granskogen bak ligger i dag badedammen. Til høyre ses dansepaviljongen og en stubbebryter. Fra venstre ses Trygve Daneid, Sigurd M. Hansen, Fritjof Matisen. I grøfta fra venstre: Trygve Thoresen, Nils Andersen, Fritjof Rønning, Asbjørn Andresen, Ole Slåttbråten, Lyder Larsen, Arne Larsen, ? Hansen, Erna Olsen Pedersen, Harry Hansen, Frank Hansen, Kristian Larsen, Lauritz Johansen. Bak fra venstre: Lorang Sundby, Verner Dahl, Marry Larsen, Marit Andresen, Marit Olsen, Borgny Olsen, Erna Pettersen, ukjent, Åse Andresen. Ved stubbebryter står fra venstre: Marie Olsen, tre ukjente, Hjørdis Hansen under stubbebryteren

Dato (årstall)

BildeID

G2000336

Sted

Bydel

Fargeinfo

svart/hvitt

Publikasjon

Årbok for Groruddalen Historielag 2000, s. 32. Artikkel om Øvre Disen idrettslag s. 30-36

Giver

Andersen, Jan

Informant

Kjølseth, Odvar

Registreringsdato

2002-04-22