Anlegg av vei mot Høybråten stasjon.

http://omeka.deichman.no/files/import/G2012008.jpg

Metadata

Tittel

Anlegg av vei mot Høybråten stasjon.

Beskrivelse

Anleggsarbeid på veien fra "Myra" til Høybråten stasjon. Den ene veiarbeideren er Ole Skogly(1891 - 1964) som kom til Stovner i 1920. Han var ansatt i veivesenet og bodde i ei hytte på "Myra".

Dato

Identifikator

G2012008

Bydel

Publikasjon

Lenge det gikk før Høybråten fikk... side 177

Giver

Torbo, Rolf E.

Informant

Torbo, Rolf E.

Registreringsdato

2006-12-01