Ammerudskogen 10

http://omeka.deichman.no/files/import/G2006043.jpg

Metadata

Tittel

Ammerudskogen 10

Beskrivelse

Ole Vindhol med familie.Han står selv bak. Fra venstre ser vi Inga som er hans kone, Ingrid Olivia, Lilly Selene, Asbjørn og lillebror Olaf Karsten som sitter foran. Foto levert av Kristin Vindhol Halvorsen.

Identifikator

G2006043

Bydel

Publikasjon

Årbok 2006

Giver

Halvorsen Kristin Vindhol

Registreringsdato

2006-12-01