Alfaset gård

http://omeka.deichman.no/files/import/G1994074.jpg

Metadata

Tittel

Alfaset gård

Tema

Beskrivelse

Stabbur, beliggende mot Strømsveien. I følge forpakter Hvamstad ant. flyttet til gården, stokkene nummerert med romertall. Strømsveien går like bak stabburet. Bak trærne til venstre ligger den tyske krigskirkegården fra 2. verdenskrig, flyttet hit fra Ekeberg i 1952, i. flg. kgl. res. Forpakteren på Alfaset har tilsyn med kirkegården. Stabburet oppført av tømmer, utvendig panel.

Dato

Identifikator

G1994074

Fotograf

Gårds/bruksnr.

117/1

Sted

Bydel

Fargeinfo

svart/hvitt

Giver

Berger, Aase

Informant

Berger, Aase
Groruddalen historielag

Registreringsdato

1996-03-07