A-laget på Bryn brannstasjon

Metadata

Tittel

A-laget på Bryn brannstasjon

Tema

Beskrivelse

A-laget på Bryn brannstasjon sommeren 1947. Fra vestre brannmester H. Falkenborg, H. Klingberg, B. Pettersen, A. Olsen, O. Gulbrandsen, P. Hermstad, K. Henriksen, R. Gulbrandsen. Foto utlånt av Peder Hermstad.

BildeID

G2008101

Sted

Bydel

Publikasjon

Årbok 2008 side 26

Registreringsdato

2006-12-01