Bråten ved Nøklevann

B20130092.jpg

Metadata

Tittel

Bråten ved Nøklevann

Beskrivelse

Når Bråten ble ryddet er uklart, men på 1700 tallet tilhørte gården Oslo Hospital. Etter 1842 var det tre eiere før kjøbmann Hagbart Adolf Hansen kjøpte Bråten i 1885. Han eide gården til 1903 da Aker kommune overtok i forbindelse med drikkevannsreguleringen av Nøklevann. Først bodde skogforvalter Feragen her før hans etterfølger Messelt bodde her fra 1918 til 1960. Etter den tid forfalt gården med påfølgende riving.
Bildet er tatt høsten 1942.

Dato

Identifikator

B20130092

Fotograf

Gårdsnavn

Sted

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Publikasjon

Even Saugstad: Østmarka fra A til Å.

Rettighetshaver

Østensjø lokalhistoriske bilder

Registreringsdato

2013-06-05