Østre Aker Menighetshus

B20130063.jpg

Metadata

Tittel

Østre Aker Menighetshus

Beskrivelse

En samling foran inngangen til Østre Aker Menighetshus. Arbeidet med oppføring av menighetshuset ble påbegynt i 1921. Menighetshuset ble innviet 23. april 1922 og overlevert Bryn og Omegns Indremisjon. Menighetshuset ble oppført etter tegning av arkitekt G. Røed Henriksen og bygget av byggmester Peder Berge. Det kostet ca. 92.000 kroner, hvorav 45 000 kroner ble dekket av private bidrag inklusive mindre bevilgninger over sognebudsjettene for 1919-1921, resten ved pantelån i eiendommen. Menighetshuset er en trebygning og inneholdt en stor og en liten forsamlingssal med plass til henholdsvis 220 og 80 personer, en kjøkkenavdeling og vaktmesterbolig. Bedehuset ble solgt til en læstadiansk menighet på slutten av 1970-tallet. Bildet er tatt på slutten av 1940-tallet.

Dato

Identifikator

B20130063

Sted

Bydel

Giver

Bakkeli, Knut

Rettighetshaver

Østensjø lokalhistoriske bilder

Registreringsdato

2013-04-03