Østensjøvannet med omegn

Metadata

Tittel

Østensjøvannet med omegn

Beskrivelse

Bildet er tatt fra villa Godland, nå Oppsalveien 6 rundt 1920. Nærmest ser vi Østensjøveien med fjellknausen "Huldreberget", navnsatt av Haakon Tveter på Østensjø gård. Den tette treklyngen danner grensen til Almedalen. Gården helt til venstre på bildet, på vestsiden av vannet er Søndre Abildsø gård. Nordre Abildsø gård ser vi helt til høyre på bildet.

Dato (årstall)

BildeID

B20130048

Gårds/bruksnr.

160/1
160/5
147/1 og 2

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Giver

Bakkeli, Knut

Rettighetshaver

Østensjø lokalhistoriske bilder

Registreringsdato

2013-03-20