Bølerbekkens utløp

B20120156.jpg

Metadata

Tittel

Bølerbekkens utløp

Tema

Beskrivelse

Bølerbekken har sin spede begynnelse i noen myrdrag øst for Trasop, selv om Skøyenputten regnes som bekkens kilde. Det er nederst i Beverlia, der den får tilsig fra Ulsrudvann og dernest fra Bølerkulpen, at den virkelig blir en bekk av noe størrelse. Bølerkulpen, eller Holteputten, er gjenfylt og er det som i dag er idrettsanlegget på Haraløkka.

Fra Beverlia ligger bekken i rør langs Ytre Ringvei helt ned til Bøler kirke. Derfra stuper den utfor lia med en flott foss før den flyter roligere over sletten ned mot vannet.

Ved steinbroen kommer det en liten bekk fra søkket mellom Jøranstien og Østensjø gård og fra sør er det en gammel gjengrodd dreneringsgrøft som ledet vann fra Bogerudmyra ut i Bølerbekken.

Den gamle vinterveien - ”Plankeveien” - gjennom Østmarka fra Enebakk passerte forbi her i flere hundre år. Plankelassene kom over Nøklevann, ned Stallerudlia og videre over isen på Østensjøvannet på sin ferd til bordtomtene i Christiania.

Østensjøveien som kjørevei ble først anlagt i 1850-årene. Den opprinnelige traseen var det som nå er turvei, og fredet oldtidsvei, gjennom tunet på Østensjø gård og ned forbi steinbroen over Bølerbekken. Den har navnet Valborgs vei, oppkalt 1955 etter Valborg Tveter (1881-1954), datter av Haakon Tveter, fra 1936 en av eierne av Østensjø gård.

Vannføringen i Bølerbekken har vært utnyttet i ulike sammenhenger opp gjennom tidene. Kvern har det fra riktig gammelt av vært i fallet ved Eterfabrikken, og jordstykket mellom Eterveien og Østensjøveien ble derfor hetende Kvernsletta. Oppe ved Skøyenputten ble det bygget dam for å regulere vanntilførsel helt nede ved Mølledammen (Bryns Mølle). Trebroen over Bølerbekken her ved utløpet ble bygget i 2009. Tidligere gikk bekken i rør under turveien.

Eterfabrikken ble i 1900 anlagt sydøst for Bølerbekken, bl.a. for å få tilgang til kjølevann i produksjonen.

Bildet er tatt 9/2 2009.

Dato

Identifikator

B20120156

Bydel

Fargeinfo

Farger

Giver

Birkemoe, Leif-Dan

Rettighetshaver

Østensjø lokalhistoriske bilder

Registreringsdato

2012-11-28