Abildsø skole

B20120146.jpg

Metadata

Tittel

Abildsø skole

Beskrivelse

Abildsø skole begynte som en skole med to klasserom i 1859. Den siste tiden før den ble bygd hadde elevene vært samlet på et sted som ble kalt Mangleberget, (omgangsskole) omtrent der Mangelberget Barnehage BA er lokalisert, dvs. i skoleområdet på Manglerud som har adresse Plogveien 22-24. Det opprinnelige bygget til Abildsø skole lå der den hvite trebygningen ligger i dag. Skolen samlet elever fra gårder som strakte seg fra Kværner til Lofsrud og fra plasser innover i Østmarka. Den første skolebygningen brant ned i 1913, men ble gjenreist kort tid etter på den samme grunnmuren, og ble da brukt til overlærerbolig. Skolen hadde noen år tidligere fått utvidelse mot øst, og det var disse bygningene som nå overtok. Den gule murbygningen ble bygd på 1930-tallet. Ytterligere utvidelse fant sted til 100-årsjubileet i 1959. Den siste utvidelsen ble sluttført i 2003. Abildsø skole er Oslos eldste grunnskole med tilhold på samme sted.
Foran huset som i noen år ble benyttet av Abildsø eldresenter (nedlagt 1.1.2007) står det en skulptur av Minna Wetlesen. Skolens adresse er Enebakkveien 264. Bildet er tatt 25/3 2007.

Dato

Identifikator

B20120146

Sted

Bydel

Fargeinfo

Farger

Giver

Birkemoe, Leif-Dan

Rettighetshaver

Østensjø lokalhistoriske bilder

Registreringsdato

2012-11-14