Fyrstikkbakken

B20120131.jpg

Metadata

Tittel

Fyrstikkbakken

Beskrivelse

Fyrstikkbakken går fra Nils Hansens vei til Tvetenveien. Oppkalt etter Bryn-Halden Tændstikfabrik som lå på Bryn 1878 - 1932. Arbeidsbolig i 2 etasjer av laftet tømmer, opprinnelig oppført i 1872 ved Holm Jølsen fyrstikkfabrikk i Enebakk, flyttet hit 1883 da Jølsen gikk konkurs etter brann. Den omtalte arbeiderboligen brant ned i april 1995. Terrasserte trehus er gjenreist på samme sted.
I svingen lå husmannsplassen Fredrikstad under Nordre Skøyen. Flere hus med tilknytning til fyrstikkfabrikken ble reist, men senere revet, bl.a. et tømmerhus. Navn som Moss og Skansen skal ha tilknytning til disse. Bakkerud er navn på et av husene i Fyrstikkbakken som ble bygd rundt 1900. Forfatteren Fossnes Hansen har vokst opp i et hus med adresse Fyrstikkbakken.
Bildet er tatt fra Gamle Tveten bro.

Dato

Identifikator

B20120131

Sted

Bydel

Fargeinfo

Farger

Giver

Birkemoe, Leif-Dan

Rettighetshaver

Østensjø lokalhistoriske bilder

Registreringsdato

2012-11-07