Disponentboligen til Bryn-Halden Tændstikfabriker

B20120129.jpg

Metadata

Tittel

Disponentboligen til Bryn-Halden Tændstikfabriker

Tema

Beskrivelse

Villa i Tvetenveien 44, gnr. 132, bnr. 12, var disponentbolig for disponent F.H. Frølich ved A/S Bryn – Halden Tændsitkfabriker. Bygningen ble oppført i 1915 med brutto grunnflate 180 m². Tegnet av arkitekt Thv. Astrup, særpreget og lite endret, viktig landemerke i miljøet, godt synlig fra fabrikkbygningen.
Burstad møbler A/S holdt lenge til her med kontor- og utstillingslokaler.

Om disponenten og direktøren står det i boka ”En forstad vokser fram” fra Bryn Vels skrift i 1951:
”Direktør F.H. Frølich var i en menneskealder leder for det største industriforetagende i dette distrikt, et foretagende som i aller høyeste grad har vært med å prege utviklingen. Fyrstikkindustrien er fast knyttet til navnet Frølich. Hans bestefar anla som kjent den første fyrstikkfabrikk i Norge”.

Dato

Identifikator

B20120129

Sted

Bydel

Fargeinfo

Farger

Publikasjon

En forstad vokser fram, Bryn Vel 1951
Byantikvaren: Bryn, historisk utvikling, 1993.

Giver

Birkemoe, Leif-Dan

Rettighetshaver

Østensjø lokalhistoriske bilder

Registreringsdato

2012-11-07