Bakkehuset og parsellhagene på Eterjordet

B20120117.jpg

Metadata

Tittel

Bakkehuset og parsellhagene på Eterjordet

Beskrivelse

Bakkehuset, ved den gamle veien opp til Den norske Eterfabrikk. Huset opp i ”bakken”, på jordet nedenfor fabrikken. Det kaltes også Raketthuset. Huset ble i 1904 bygget som fyrverkerifabrikk. Ingeniør Frans Holst skriver i sin dagbok: ”I 1904 begynte jeg at tilvirke fyrværkeri, en liten fabriktation vi kun har som bibeskjæftigelse”. Etter noen uhell og liten fortjeneste ble fabrikken nedlagt i 1911 og fabrikkutstyret solgt for 600 kroner. Bakkehuset ble leiet ut til sommergjester, bl.a. en fru Øverland med to sønner, hvorav den eldste, Arnulf, både malte og skrev dikt. Senere ble huset ominnredet til forpakterbolig og fra 1915 til fremstilling av narkoseeter. I 1970 kjøpte Oslo kommune 12 mål av eterfabrikkens eiendom, inkludert Bakkehuset. I dag ligger huset på området med parsellhager

Dato

Identifikator

B20120117

Sted

Bydel

Fargeinfo

Farger

Publikasjon

Den norske Eterfabrikk 100 år. Eterfabrikkens historie 1999.
Sør i Aker, Søndre Aker Historielag, årbok 1987
Sothøna nr. 15, 16, 17, 18 og 19.
Sothøna nr. 39, mai 2010, side 31.(Cathrines hjørne).

Giver

Birkemoe, Leif-Dan

Rettighetshaver

Østensjø lokalhistoriske bilder

Registreringsdato

2012-10-31