Bråten ved Nøklevann

B20120106.jpg

Metadata

Tittel

Bråten ved Nøklevann

Beskrivelse

Når Bråten ble ryddet er uklart, men på 1700 tallet tilhørte gården Oslo Hospital. Etter 1842 var det tre eiere før kjøbmann Hagbart Adolf Hansen kjøpte Bråten i 1885. Han eide gården til 1903 da Aker kommune overtok i forbindelse med drikkevannsreguleringen av Nøklevann. Først bodde skogforvalter Feragen her før hans etterfølger Messelt bodde her fra 1918 til 1960. Etter den tid forfalt gården med påfølgende riving.
Det er i Hansens eiertid vi har flere bilder fra livet på gården, fra tiden før vannstanden i Nøklevann ble hevet.

Dato

Identifikator

B20120106

Gårdsnavn

Gårds/bruksnr.

165

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Publikasjon

Bøler er stedet, Bydel Bøler 2000.
Østmarka fra A til Å, Even Saugstad, Frie Fuglers Forlag, Oslo 2000. Revidert bok ventes i 2012/2013.
Østmarka, Sigurd Senje, Gyldendal Norsk Forlag, Oslo 1974 og 1987.
Østmarka, Sigurd Senje. Revidert av Finn Erhard Johannessen, Topografisk Forlag, Oslo 2003.
Oslo-Marka, Halvorsen & Larsen Forlag, Oslo 1952. Ole T. Messelt skriver om Østmarka.
Akergårder i Oslo, Finn Holden, Andresen & Butenschøn, Oslo 2003.
Akersgårder, Henning Sollied, Aker Sogneselskap, Oslo 1947.

Giver

Skatvedt, Anne Kristine

Rettighetshaver

Østensjø lokalhistoriske bilder

Registreringsdato

2012-09-12