Østre Aker kirke

http://omeka.deichman.no/archive/import/B20030028.jpg

Metadata

Tittel

Østre Aker kirke

Beskrivelse

Østre Aker kirke med prestegård. Kirken ble innviet i 1860 og hade plass til 800 personer. Den kostet 29950 spesidaler og "lendsmand" Paulsens enke ga 500 riksdaler til altertavle.

Dato

Identifikator

B20030028

Sted

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Publikasjon

Kalender, Hellerud historielag

Registreringsdato

2002-12-18