Østensjøvannet med Østensjø Gård

Metadata

Tittel

Østensjøvannet med Østensjø Gård

Tema

Beskrivelse

Østensjøvannet sett fra nord. Østensjø Gård midt i bildet.Bildet er tatt før 1896, mest sannsynlig på slutten av 1880-tallet.

Dato (årstall)

BildeID

B20030031

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Registreringsdato

2002-12-18