Willibald Storns bilder ved T-banestasjonen på Høyenhall

http://omeka.deichman.no/archive/import/B20060011.jpg

Metadata

Tittel

Willibald Storns bilder ved T-banestasjonen på Høyenhall

Beskrivelse

I november og desember 2001 ble Willibald Storns kunstverk Utopia etter 26 år fjernet med sandblåsing fra muren ved Høyenhall T-banestasjon etter ønske fra kunstneren selv. Han mente at kunstverket på muren var blitt en belastning for ham som kunstner. Vannlekkasjer i muren, og nedbrytning fra vær og vind på et utsatt sted, gjorde til slutt kunstverket lite egnet som utsmykning.Kunstverket har vakt begeistring, men også motstand og hærverk.Dekorasjonen har bestått av 14 felt under plattformen for T-banen mot byen, og en frittstående figurgruppe langs forstøtningsmuren mot E6. Det var også fem mindre figurfelt og tre ranker.Willibald Storn er født i Østerrike i 1936, men naturalisert nordmann fra 1957. Mer kjent som Willi Storn. I en omtale av kunstneren heter det: Hans bilder er figurative, gjerne fargesterke, fabulerende og preget av ulike impulser. Viktig er hans folklige naivisme og surrealisme og innflytelsen fra Picasso, og Chagall nevnes ofte i forbindelse med hans uttrykksform. Særlig i tidlige år er hans produksjon preget av at han ofte tok stilling til den aktuelle, politiske virkelighet og hans egen samfunnsoppfatning.Bildet er tatt 21. november 2001 mens sandblåsingen fant sted.

Dato

Identifikator

B20060011

Fargeinfo

farger

Giver

Birkemoe, Leif-Dan

Registreringsdato

2002-12-18