Vinterveden på Bogerud gård

http://omeka.deichman.no/archive/import/B20100311.jpg

Metadata

Tittel

Vinterveden på Bogerud gård

Tema

Beskrivelse

Vinterveden på Bogerud gård. I 1896 ble det meste av gårdsskogen solgt til Thomas Heftye, men de beholdt en teig på 28 mål til hogst av ved, staur, gjerdevirke m.m. Lenge var det Per Bogerud (bildet) som var den som kappet, kløyvde og stablet veden. Dette ble vanligvis utført i juni. Veden ble sortert i småved, mellomved og vedkubber.Om Bogerud gårds historie, se bilde B20110011.

Dato

Identifikator

B20100311

Gårdsnavn

Gårds/bruksnr.

163

Sted

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Publikasjon

Sør i Aker, Søndre Aker historielag. Årbok 1987. Henning Sollied, Akersgårder. Oslo 1947.

Giver

Bogerud, Per-Johan

Informant

Bogerud, Bjørn
Bogerud, Per-Johan

Registreringsdato

2010-04-20