Utvidelse av låven på Søndre Skøyen gård

http://omeka.deichman.no/archive/import/B20110289.jpg

Metadata

Tittel

Utvidelse av låven på Søndre Skøyen gård

Beskrivelse

Den gamle låven brant i 1915, men ble bygd opp igjen samme år og bestod av fire etasjer med stall på 130 m² og stallgang i 1. etasje. I 2. etasje var det stalltrev for oppbevaring av høyet og øverst var innkjøringen. Kjelleren var jordkjeller til oppbevaring av poteter og kålrot. I 1923 ble låven forlenget og i tillegg ble vinkelen med låvebroen mot vest bygget. Samme år ble en gammel utlåve rett øst for Østensjø skole revet og en del av materialene herfra brukt til reisverket på det nye låvetilbygget. I forgrunnen Paul Skappel med gårdshunden "Tass".

Dato

Identifikator

B20110289

Avbildet person

Gårdsnavn

Gårds/bruksnr.

144/2

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Publikasjon

Bryn Vel 100 år, Oslo 2011.

Giver

Price, Kjersti Skappel

Registreringsdato

2010-04-20