Ulsruds Cafe og Sportstue Østre Aker

http://omeka.deichman.no/archive/import/B20120049.jpg

Metadata

Tittel

Ulsruds Cafe og Sportstue Østre Aker

Beskrivelse

Ulsrud gård, Ulsrudveien 43, er i privat eie. Denne middelaldergården ble solgt til private på 1600-tallet. Første selveiende bruker var Ole Nilsen Kløften i 1785. Sønnen Nils ble gift med Berte Jacobsdatter som vevde stoffene som senere dannet grunnlaget for Akerdraktens ”Ulsrud-utgave”. Familien Burum har fra 1916 og inntil begynnelsen av 2000-tallet eid gården. Gårdsdriften opphørte etter krigen. Våningshuset fra ca. 1850 og en eldre drengestue er intakt. Låven, som lå der bilforretningen ligger, ble revet på 1980-tallet.

Dato

Identifikator

B20120049

Gårdsnavn

Gårds/bruksnr.

145

Sted

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Giver

Ødegård, Kari

Registreringsdato

2010-04-20