Ulsrud gård

http://omeka.deichman.no/archive/import/B20060109.jpg

Metadata

Tittel

Ulsrud gård

Beskrivelse

Ulsrud gård, Ulsrudveien 43, er i privat eie. Middelaldergård som ble solgt til private på 1600-tallet. Første selveiende bruker var Ole Nilsen Kløften i 1785. Sønnen Nils ble gift med Berte Jacobsdatter. Hun vevde stoffer som dannet grunnlaget for Akerdraktens Ulsrud-utgave . Familien Burum har fra 1916 og inntil nylig eid gården. Gårdsdriften opphørte etter krigen. Våningshus fra ca. 1850 og en eldre drengestue er intakt. Låven, som lå der bilforretningen ligger, ble revet på 1980-tallet. Gravhaug i Ulsrudveien 21

Dato

Identifikator

B20060109

Gårdsnavn

Gårds/bruksnr.

145

Sted

Bydel

Giver

Birkemoe, Leif-Dan

Registreringsdato

2002-12-18