Tveita Skole og driftsbygningen på Tveten

http://omeka.deichman.no/archive/import/B20030106.jpg

Metadata

Tittel

Tveita Skole og driftsbygningen på Tveten

Dato

Identifikator

B20030106

Fotograf

Gårdsnavn

Gårds/bruksnr.

140

Sted

Bydel

Fargeinfo

farger

Registreringsdato

2002-12-18