Trasop husmannsplass

http://omeka.deichman.no/archive/import/B20040247.jpg

Metadata

Tittel

Trasop husmannsplass

Beskrivelse

Plassen trasop ca. 1912. Ole Hansen, også kalt Ola Trasop, pløyer åkeren. Siste rest av plassen Trasop ble revet i 1957.

Dato

Identifikator

B20040247

Sted

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Publikasjon

Sprauten/Lystad:Nordre Skøyen Hovedgård gjennom 600 år. Oslo 1985.

Registreringsdato

2002-12-18