Terskel mellom Bogerudmyra og Østensjøvannet.

http://omeka.deichman.no/archive/import/B20100080.jpg

Metadata

Tittel

Terskel mellom Bogerudmyra og Østensjøvannet.

Beskrivelse

Bogerudmyra ligger 40-50cm høyere enn vannspeilet på Østensjøvannet.For ikke å drenere ut vannet i myra ble det bygget en såkalt erosjonsterskel på 1960-tallet.Terskelen ble rehabilitert i år 2000.

Dato

Identifikator

B20100080

Fotograf

Fargeinfo

farger

Giver

Zahl, Grete

Registreringsdato

2010-03-22