Sørli

http://omeka.deichman.no/archive/import/B20060115.jpg

Metadata

Tittel

Sørli

Beskrivelse

Sørli, tidligere husmannsplass under Bråten, er i kommunalt eie. Plassen er den eneste gjenværende av de mange plassene rundt Nøklevann, og var lenge bebodd av folk med tilknytning til Skogvesenet. Sommeren 2004 ble deler av det gjenværende kulturlandskapet ryddet og lagt ut til beite.

Dato

Identifikator

B20060115

Gårdsnavn

Gårds/bruksnr.

165

Sted

Bydel

Fargeinfo

farger

Giver

Birkemoe, Leif-Dan

Registreringsdato

2002-12-18