Søndre Østensjø gård

http://omeka.deichman.no/archive/import/B20080070.jpg

Metadata

Tittel

Søndre Østensjø gård

Tema

Beskrivelse

Funn av steinalderøkser på jordene til Østensjø gård kan tyde på at det har vært drevet jordbruk ved Østensjøvannet fra yngre steinalder, ca. 2.500 år f.Kr. Selve gården Østensjø ble bygd i eldre jernalder, kanskje rundt år 500 e.Kr. Gården kan ha fått navnet etter beliggenheten, øst for sjøen. Deretter har vannet fått navn etter gården – Østensjøvannet. Gården var kirkegods, men fra reformasjonen i 1536 til 1660 var Østensjø i kongens eie. I 1656 ble Østensjø delt i to selvstendige gårder. Tveter-slekten eide gårdene i 160 år inntil nye private eiere overtok i 1997. Søndre Østensjø ble hovedsakelig bygd tidlig på 1800-tallet i empirestil. Nordre Østensjø ble bygd rundt 1870 i sveitserstil.

Dato

Identifikator

B20080070

Gårdsnavn

Gårds/bruksnr.

147

Sted

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Registreringsdato

2006-04-05