Søndre Skøyen kapell

http://omeka.deichman.no/archive/import/B20060045.jpg

Metadata

Tittel

Søndre Skøyen kapell

Tema

Beskrivelse

Søndre Skøyen kapell, Dalbakkvn.39 er kapell for Søndre Skøyen distrikt av Oppsal menighet.Kapellet er oppført etter tegninger av arkitekt Elisabet Breen Fidjestøl og innviet 19 oktober 1980.

Dato

Identifikator

B20060045

Gårdsnavn

Gårds/bruksnr.

144/2

Bydel

Fargeinfo

farger

Giver

Birkemoe, Leif-Dan

Registreringsdato

2002-12-18