Søndre Skøyen gård

http://omeka.deichman.no/archive/import/B20120055.jpg

Metadata

Tittel

Søndre Skøyen gård

Beskrivelse

Gårdsdriften opphørte i 1953, men kornproduksjonen fortsatte til 1963 da boligbyggingen ble satt i gang.

Dato

Identifikator

B20120055

Fotograf

Gårdsnavn

Gårds/bruksnr.

144/2

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Publikasjon

Bryn Vel 100 år, Bryn 2011.

Giver

Ødegård, Kari

Informant

Ødegård, Kari

Registreringsdato

2010-04-20