Søndre Skøyen gård

http://omeka.deichman.no/archive/import/B20110251.jpg

Metadata

Tittel

Søndre Skøyen gård

Tema

Beskrivelse

Da Søndre Skøyen ble utskilt fra Nordre Skøyen i 1842 var det ingen hovedbygning på gården. Hovedbygningen ble oppført av Otto Frederik Wold i 1844 og var da på 1 ½ etasje i empirestil med raffinert ytre kledning. Den gamle låven brant i 1915, men ble bygd opp igjen samme år og bestod av fire etasjer med stall på 130 m² og stallgang i 1. etasje. I 2. etasje var det stalltrev for oppbevaring av høyet og øverst var innkjøringen. Kjelleren var jordkjeller til oppbevaring av poteter og kålrot. I 1923 ble låven forlenget. Det prektige stabburet bærer initialene H.H. og byggeåret 1890, som står for Hans Helmen, året Helmenfamilien overtok som eiere.

Dato

Identifikator

B20110251

Gårdsnavn

Gårds/bruksnr.

144/2

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Publikasjon

Bryn Vel 100 år, Oslo 2011.

Giver

Price, Kjersti Skappel

Registreringsdato

2010-04-20