Søndre Manglerud gård

http://omeka.deichman.no/archive/import/B20060072.jpg

Metadata

Tittel

Søndre Manglerud gård

Beskrivelse

Manglerud gård er kirkegods fra tidlig middelalder. Krongods fra reformasjonen og har deretter hatt en rekke forskjellige private eiere.Manglerud gård ble delt flere ganger og besto til sist av tre atskilte gårder.Søndre Manglerud, som er den eneste bevarte i dag, er bygd omkring 1840.Benyttes i dag som eldresenter.

Dato

Identifikator

B20060072

Gårdsnavn

Gårds/bruksnr.

148

Sted

Bydel

Fargeinfo

farger

Giver

Birkemoe, Leif-Dan

Registreringsdato

2002-12-18