Søndre Bogerud Gård

http://omeka.deichman.no/archive/import/B20040229.jpg

Metadata

Tittel

Søndre Bogerud Gård

Tema

Beskrivelse

Hovedhuset og driftsbygningen på Søndre Bogerud Gård. Gården ble trolig ryddet tidlig i høymiddelalderen, men etter svartedauden ble den liggende øde. Først tidlig på 1600-tallet dukker Bogerud fram fra kildene. Midt på 1700-tallet blir den delt. Nordre Bogerud ble i 1892 lagt til Bøler gård og våningshuset flyttet dit som drengestue, i dag Bølerveien 22. Det gamle våningshuset på Søndre ble revet i 1923 og nytt bygget, som i dag benyttes som barnehage. Gården var lenge eid av Oslo Hospital og drevet av forpaktere. Gårdsdriften opphørte rundt 1960 i forbindelse med utbyggingen av området.

Dato

Identifikator

B20040229

Fotograf

Gårdsnavn

Gårds/bruksnr.

163

Sted

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Publikasjon

Sør i Aker, Søndre Aker historielag. Årbok 1987. Henning Sollied, Akersgårder. Oslo 1947.

Giver

Gulbrandsen, Finn A.

Rettighetshaver

Oslo Bymuseum

Registreringsdato

2002-12-18