Søndre Abildsø gård

http://omeka.deichman.no/archive/import/B20030001.jpg

Metadata

Tittel

Søndre Abildsø gård

Tema

Beskrivelse

Gården ble fraflyttet i 1956 og revet kort tid etter

Dato

Identifikator

B20030001

Fotograf

Gårdsnavn

Gårds/bruksnr.

160/5

Sted

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Publikasjon

"Sothøna" nr. 25 mars 2003

Rettighetshaver

Oslo Bymuseum

Registreringsdato

2002-12-18